McCain závazky

Food Service

Řešení určená pro specialisty v gastronomii

McCain závazky

McCain a  Společenská odpovědnost společnosti ( CSR )

Již několik let je pro McCain společenská odpovědnost jednou z klíčových priorit související s naší celkovou vizí: "V McCain je dobré všechno: dobré jídlo, dobří lidé, dobrá společnost, která umožňuje lidem cítit se dobře." V roce 2008 se McCain Continental Europe zavázal dodržovat zásady ochrany životního prostředí, správné výživy a lidských zdrojů. Tyto zásady byly znovu aktualizovány v roce 2012 na další období do roku 2016. Na těchto závazcích jsme vystavěli naši strategii společenské odpovědnosti. 

Plán "Z pole na talíř" 2012 - 2016

  • ZAJISTIT UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ
  • NÁŠ CÍL: ZAJISTIT DODÁVKY BRAMBOR S MINIMÁLNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Sadba: Snížit sadbu o 20% na sklizenou tunu.

Voda: Používat měřící systémy a snížit tak spotřebu vody.

Vzduch: Snížit naši uhlíkovou stopu o 20% díky snížení počtu kilometrů najezděných mezi farmami a výrobními závody.

Řetězec: Zajistit 100% certifikaci Dobrých zemědělských praktik pro naše brambory (Mezinárodní GAP certifikát nebo jiný obdobný)

  • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM CELÉHO VÝROBNÍHO CYKLU
  • NÁŠ CÍL: "Z MÉNĚ VYRÁBĚT VÍCE"

Energie: Pokračovat v našem plánu snížit množství spotřebované energie o 20% oproti roku 2012.

Voda: Snížit spotřebu vody o dalších 5% v návaznosti na snížení spotřeby o 12% v období 2005 až 2012.

CO2: Snížit emise CO2 o 30% a snížit množství najetých kilometrů (750,000 km) s našimi produkty

Balení: Používat pro všechny naše maloobchodní produkty obaly z recyklovatelných materiálů.

  • PROPAGOVAT NÁŠ ODPOVĚDNÝ PROGRAM JÍDLO-ZÁBAVA
  • NÁŠ CÍL: NABÍZET NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A KONZUMENTŮM DOBRÉ PRODUKTY Z HLEDISKA VÝŽIVY

Tuk: Nepřekračovat hranici 0,6% nasycených mastných kyselin ve všech bramborových produktech McCain.

Tuk: Uvést na trh produkty, které budou mít při podávání o 50% snížený obsah tuku.

Sůl: Nepřekračovat maximální množství 0,5 g soli na 100 g produktu ve všech McCain výrobcích.

Ingredience: Výbírat pouze přírodní suroviny pro naše recepty a zajistit, že v žádném našem výrobku z brambor nebude laktóza a lepek.

Komunikace: Zajistit srozumitelné a transparentní informace pro naše zákazníky a konzumenty.

  • BÝT I NADÁLE ODPOVĚDNÝM ZAMĚSTNAVATELEM, KTERÝ PODPORUJE ROZVOJ SVÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ
  • NÁŠ CÍL: ZAJISTIT NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Bezpečnost: Zajistit maximální bezpečnost v našich výrobních závodech a udržet si tak hodnocení TIR < 1, což nás řadí mezi nejlepší na světě.

Rozvoj: Rozvíjet potenciál a schopnosti našich zaměstnanců tím, že poskytneme alespoň 3,0 % z mzdového rozpočtu na školení a vzdělávání.

Kompenzace: Vytvořit systém kompenzací a výhod, který bude spravedlivý a motivující pro naše zaměstnance.

Životní styl: Prosazovat kvalitní stravování a aktivní životní styl pro naše zaměstnance.

  • BÝT BLÍZKO LIDEM
  • NÁŠ CÍL: ZAJISTIT PROSTŘEDNICTVÍM BRAMBOR DOSTUPNÉ JÍDLO I PRO EKONOMICKY ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY

Budovat partnerství s lokálními subjekty a propagovat dodávky našich produktů i pro okrajovou část společnosti.

Na základě brambor vytvořit takový projekt, který by umožnil znevýhodněným občanům si dlouhodobě zajistit živobití.

Naše podmínky jak dosáhnout stanoveného plánu jsou založeny na transparentnosti a neustálém dialogu s našimi partnery.

Food Service katalog výrobků
Steaková kuchařka
Snídaňová kuchařka